2017. évi közhasznúsági jelentés KOE[25172]

BESZÁMOLÓ

a Környezetünkért Óvodai Egyesület 2017. évi tevékenységéről

 

 1. Vezetőség

Az Egyesület vezetőségének összetétele változatlan. Tiszteletbeli elnök Kanczler Gyuláné dr., elnök Bihariné dr. Krekó Ilona, társelnök Sisa Judit, elnökségi tag Pekár Zita, titkár Szabó Ildikó.

 1. Szervezeti élet

 

 A taglétszám alakulása

 

Egyesületünk tagjai szervezetek, azaz óvodák, valamint természetes személyek. A szervezetek, az óvodák hazánk különböző településeinek óvodái. Jelenleg 31 óvoda tagja Egyesületünknek. Az egyéni tagok száma 151 fő.

 

 1. Tudományos tevékenység, kutatás, publikáció

Egyesületünk célja az óvodai környezeti nevelés megújítása, amelynek érdekében fórumot biztosít azon óvodapedagógusok és óvodai közösségek számára, amelyek kiemelten kezelik a környezetkultúrára nevelést.

 • Szakmai anyagok

Tagtársaink közül 18 fő küldött szakmai anyagot egyéni, valamint az óvodájában folyó, a környezeti neveléshez, a fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó munkájáról.

Ezek az alábbiak:

Zuglói Tihany Óvoda, Várpalota Dúdoló Tagóvoda, Szivárvány Tagóvoda, Gyöngyös Platán úti Tagóvoda, Gyerekkuckó Óvoda Bp., XVI. ker., Szentendre Egres Úti Zenei Óvoda, Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép Tagóvoda Bp., VIII. ker., Meséskert Tagóvoda Bp., XIII. ker., Dabasi Bóbita Óvoda, Szombathely Szűrcsapó Óvoda, Balaton Óvoda Bp., V. ker., Ajka Városi Óvoda Katica Óvoda, Kovács Márta Szentendre, Géza Fejedelem Református Ált. Isk., Óvoda és Bölcsőde Verőce, Szabó Endréné, Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Óvoda, Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde, Kolozsvár Utcai Óvoda és Tagóvodái (Hűvösvölgyi úti – Máriaremetei úti).

A leírtak azt jelzik, hogy Egyesületünk tagjai 2017-ben is magas színvonalú, sokoldalú, hatékony, a környezettudatos szemléletet jól alapozó, a fenntarthatóság eszmeiségét érvényesítő nevelőmunkát végeztek. Tagtársaink beszámoltak az általuk vezetett munkaközösségek munkájáról, a zöld jeles napok, néphagyományok, hulladékgyűjtési akciók, egészségnapok keretében zajló tevékenységekről. A beszámolók jól tükrözik a közvetlen környezet bevonásának fontosságát, a szülőkkel közösen alakított környezettudatos magatartást. Ezt jelzik a családi alkotódélutánok, kézműves műhelyek, kiállítások, közös kirándulások

Nagyon örvendetes, hogy erdei óvodát szerveztek: Várpalota Dúdoló tagóvoda a Balaton felvidéki Erdészeti  Erdei Iskolában /óvodában/ 26 fő gyermek és 6 fő óvodapedagógus részvételével; a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 16 fő részvételével a Hármashatár-hegyi Erdei Iskolában; Gyöngyös Város Óvodái Platán úti Tagóvoda a Mátrában a Sástó és Farkas-kút környékén 24 fő részvételével, Tavasszal kétnapos, ősszel egynapos Erdei óvodai programon vettek részt a gyerekek a Hegypásztor Kör Erdei iskolájában (Oszkó, Vas megye) a Szombathelyi Szűrcsapó Óvodából, Balaton Óvodások (Bp. V. kerület) Balatonfenyvesen; Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde a Környebányai Erdei Óvodában.

 

 • Pályázatok

Várpalota – Dúdoló Tagóvoda: „Mezítlábas Park” kialakítása

Várpalota – Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde: rajzpályázat –„10 éves a Zöld Óvoda”; „Virágos Várpalotáért”; „Zöld program a Szivárványban”

Pilisvörösvár – Német Nemzetiségi Óvoda: a „Legszebb konyhakertek” országos versenyben mini kategóriában első helyezést ért el. “Az Én kertem” rajzpályázatot szintén egyik óvodai csoportjuk nyerte meg.

 

 • Publikációk

Szabó Endréné: „Ágdarabok, színes papírok, textilhulladékok” – Óvodai Nevelés 2017. 5. szám

Szabó Endréné: „Hej óvoda, óvoda” – Óvodai Nevelés 2017. 7. szám

Bolla Zoltánné: „Napjaink óvodakertje” – Zöld Óvoda honlap (megjelenés alatt)

Bihariné dr. Krekó Ilona – Kanczler Gyuláné dr.(2017): Természetismeret 1. Természetföldrajz az ELTE TÓK hallgatóinak (2017) –átdolgozott kiadás  ELTE

EÖTVÖS KIADÓ

Bihariné dr. Krekó Ilona – Kanczler Gyuláné dr (2017): Ökológiai ismeretek az ELTE TÓK hallgatóinak) –átdolgozott kiadás  ELTE

EÖTVÖS KIADÓ

Ziegler Tiborné : Zöld Óvoda , immár harmadszor…(2017.) Vörösvár Újság

                        Az éltető víz – gondolatok a Víz világnapján (2017. Vörösvár Újság)

                        Nevelni, oktatni élménnyel.. (2017.) Vörösvár Újság

                        Kertész leszek ( az élet körforgása) (2017.) Vörösvár Újság

 

 • Továbbképzéseken, vetélkedőkön, előadásokon, szakmai napokon való részvétel

Bolla Zoltánné Ajka, Katica Óvoda: „Zöld óvoda kritériumrendszere és a Víz Világnapjához kapcsolódó gyakorlati példák bemutatása” (előadás); „Hungarikumok, helyi értékek szerepe az óvodai nevelésben” (Bázisintézményi szakmai nap); „Napjaink óvodakertje” (szakmai nap, e.a. Bihariné dr. Krekó Ilona)

Süvegjártó Katalin Zuglói Tihany Óvoda Budapest: „Lépten – nyomon: Baglyok”; „Zöld szem, zöld fül”; „Állat játékok”

Kovács Márta Szentendre: „Kincses Kultúróvoda” módszertani konferencia: „Kortárs képzőművészet óvodásoknak”

Szabó Ildikó Budapest, Balaton Óvoda: „Környezeti nevelés tapasztalatai” kerekasztal beszélgetés kerületi óvodapedagógusokkal

Szentendre Egres Úti Zenei Óvoda: „Lépten – nyomon” programcsomag foglalkozásai Aczél Gergellyel

Gyerekkuckó Óvoda Budapest: Föld napi vetélkedők

Várpalota Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde: Szakmai konzultációk az Ajka Városi Óvoda Bázisintézményében; Molnár Zoltán (KOKOSZ) előadása: „A fenntarthatóságra nevelés”

Dabas Bóbita Óvoda: „Nyitnikék”, „Mezítlábas Park” – szakmai napok; az óvodakert és tanösvény bemutatása terepgyakorlatok keretében; „Az óvónő jobb keze a dajka”; „Én kis kertet kerteltem” – e.a. Kecskésné Harmincz Jolán

Szombathely Szűrcsapó Óvoda: Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny területi elődöntő; XV. Apáczai Nyári Akadémia; KOKOSZ Országos Szakmai Konferencia; EFOP 3.1.1. Kisgyermekkori nevelés támogatása

Ziegler Tiborné: EnergiaKuckó program jegyében bemutató foglalkozás tartása,

Czinkiné Mészáros Krisztina: Ősi idők nyomában (őskövületek, dinoszauruszok) témában bemutató foglalkozás tartása,

 

 1. Zöld Óvoda Címet elnyert óvodáinknak örömmel gratulálunk

            Második alkalommal nyert Zöld Óvoda címet a Budapest, XIII. kerület Egyesített             Óvoda,Meséskert Tagóvoda, Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Szivárvány         Tagóvoda és Bölcsőde, Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde

      Harmadik. alkalommal nyert Zöld Óvoda címet a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi       Óvoda.

Örökös Zöld Óvoda címet kapott: Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Verőce; Szentendre, Szivárvány Tagóvoda; Balaton Óvoda, Bp. V. kerület,

 

 1. Szakmai találkozók

 

 • Konferencia

A november 18-án tartott konferenciánk témája a „Hulladékkezelés és komposztálás” volt, amelyen 41 fő vett részt. Meghívott előadóink: Eleöd-Faludy Gabriella és Szentirmai-Zöld Máté komposztmesterek voltak, akik „Komposzt játszóház” keretében tartottak bemutatót, hogyan tehetjük a kisgyermekek számára is érdekessé, érthetővé a komposztálás folyamatát, jelentőségét. Valamint szóltak a komposzt udvar kihívásairól, buktatóiról, nehézségeiről is. Ezután Bihariné dr. Krekó Ilona tartott előadást a komposztálás jelentőségéről a fenntarthatóságra nevelésben.

 

 • Terepgyakorlatok

A tervezett látogatások és terepgyakorlatok zömmel megvalósultak, illetve módosultak: a Környe – Tatabánya (Pekár Zita tagtársunk meghívása) óvodalátogatás és helyi ipari és természeti értékek bemutatása 2018. tavaszára tolódott. Helyette Nagybörzsönnyel ismerkedtünk, valamint elfogadtuk Patkós Péterné tagtársunk meghívását a Meséskert Óvodába.

 

 • Terepgyakorlat épített környezetben. (2017. március 25. 33 fő részvételével). A Víz Világnapjához kapcsolódóan A. Molnár György tagtársunk szervezésében meglátogattuk a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepet, ahol bemutatták, hogyan ártalmatlanítják a környezetre káros szennyvizet, valamint a botanikus kertre hasonlító „Élőgépek” rendszert. Sajnos a Kőbányai Víztározót az igen hosszúnak tűnő sor miatt csak néhányan látták.

 

 • Terepgyakorlat természeti és épített környezetben. (2107. május 12-14. 42 fő részvételével) Helyszíne: Nagyvázsony – Herend – Veszprém.

Nagyvázsonyban felkerestük a Kinizsi várat, a Pálos kolostor romjait, valamint megtekintettük a Postamúzeumot és Kovácsmúzeumot. Végigbukdácsoltuk a fokozottan védett Szentgáli tiszafást, látogatást tettünk Herenden a Minimanufaktúrában és a Porcelánművészeti múzeumban és ihattunk egy kávét herendi csészéből az Apicius Kávéházban. Geotúrákat tettünk a Csatár hegyen az Ördögrágta sziklánál, és Veszprémvölgyben, valamint megtekintettük a veszprémi Óvárost és a Várat.

 • Terepgyakorlat természeti és épített környezetben. (2017. szeptember 23. 37 fő részvételével)

Pucz Varga Ilona tagtársunk szervezésében megismerkedtünk Nagybörzsöny látnivalóival. Bár az időjárás nem volt kegyes hozzánk, mégis minden látnivalót megnéztünk: Szent István templom, Tájház, Bányásztemplom, Evangélikus templom, Vízimalom, Kókai Géza csipkefafaragó. Kóstolhattunk és vásárolhattunk a Lek-Vár-Lak finomságaiból, és különösen kedves gesztusként vendéglátónk is készült finom falatokkal.

 • Óvodalátogatás és terepséta a Margitszigeten (2017. október 14. 24 fő részvételével)

Patkós Péterné tagtársunk meghívására látogatást tettünk a Meséskert Óvodában (Bp., XIII. ker.), ahol betekintést kaptunk az óvoda mintaértékű környezetbarát megoldásaiba, valamint az óvoda által szervezett Egészségnapi Programba. Ezután felkerestük a Jászai Mari téren az Év Fáját, majd rövid hajókázás után Bihariné dr. Krekó Ilona vezetésével terepsétát tettünk a Margitszigeten

 

 1. Egyéb tevékenységeink

 

 • Karácsonyi ünnepi készülődés

Ismerkedés a gyékényezéssel, Bárány Mara nép iparművész vezetésével. (2017. december 2. 15 fő részvételével)

 

 • Elismerések, kitüntetések

Szabó Ildikó – Belváros Művelődéséért Díj – Balaton Óvoda Budapest

 

 • A színvonalas szakmai munkát, és segítő együttműködését a TermészetBÚVÁR Magazin éves előfizetésével köszöntük meg az alábbi tagtársainknak és/vagy intézményeiknek:
 1. Molnár György, Pucz Varga Ilona, Patkós Péterné, Almáskert Óvoda.

 

 • Ami nem teljesült a 2017. évi feladatokból

      Még mindig nem működik rendeltetésének megfelelően a honlapunk.

 

 

 1. február 28.

 

 

 

Üdvözlettel,

Bihariné dr. Krekó Ilona Sisa Judit Pekár Zita Szabó Ildikó
elnök társelnök elnökségi tag egyesületi titkár
06-70/621-53-53 06-30/839-77-86 06-30/519-86-48 06-30/495-00-49

 

 

 

KÓE közhasznúsági jelentés 2017.

Közhasznúsági bírósági határozat